Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kaminer/public_html/classes/MySQL.php on line 34

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kaminer/public_html/classes/MySQL.php:34) in /home/kaminer/public_html/classes/Cookie.php on line 302

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kaminer/public_html/classes/MySQL.php:34) in /home/kaminer/public_html/classes/Cookie.php on line 302

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kaminer/public_html/classes/MySQL.php:34) in /home/kaminer/public_html/classes/Cookie.php on line 302

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kaminer/public_html/classes/MySQL.php:34) in /home/kaminer/public_html/classes/FrontController.php on line 486
Köpvilkor - Brakaminer.se

Avtal om köp

Du måste vara 18 år för att få handla hos Brakaminer.se

 

När du lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Brakaminer.se. En automatiskt genererad elektronisk bekräftelse skickas till den e-postadress som du har angivit i din beställning. Om  någon ändring i pris, leveranstid eller andra viktiga förutsättningar skulle uppstå kontaktar vi dig så fort som möjligt. Brakaminer förbehåller sig dock rätten att göra dessa ändringar i efterhand tillsammans med rätten att neka köp. Till dess full likvid är erlagd har säljaren äganderätt till levererade varor.

 


 

Pris

 

De angivna priserna är alltid inklusive moms. Det är alltid det pris som anges i kassan och den elektroniska orderbekräftelsen som gäller. Om priset justeras på din beställning får du alltid information om detta och har då självklart rätt att häva köpet eller ändra din beställning. Vi polisanmäler upptäckta falska beställningar eller andra bedrägeriförsök.

 


 

Frakt

Ingen fraktkostnad tillkommer på order över 15 000 kr. Under 15000 kr tillkommer en fraktavgift på mellan 100-500 kr. Transport till ö offereras separat. Om transport ska ske till ö var god kontakta Brakaminer.se innan du lägger din beställning. Fraktkostnader som uppstår utanför vår kontroll beroende på t. ex. framkomlighet hos kunden tilläggsdebiteras.

 


 

Outlösta varor

För varor som inte löses ut utan gått i retur debiteras köparen de faktiska kostnaderna t.ex frakt, lagerhyra plus 250:- för att täcka Brakaminer.ses administrationskostnader

 


 

Betalningsalternativ.

Brakaminer.se har valt att samarbeta med Svea Ekonomi för att kunna erbjuda dig som kund flexibla och enkla betalningslösningar.

Svea Webpay Faktura

I  samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda betalning mot 14 dagars faktura. 

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

Samtliga fakturor är av Brakaminer.se överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Swea webpay - Delbetalning

 

Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller.

Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos Brakaminer.se. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.


  


 

Leverans

Efter din beställning är bekräftad av via epost så hanteras den av Brakaminer.se så fort som möjligt om inget annat är överenskommet med kund. Leveranstiden är vanligtvis 5-10 arbetsdagar men vi reserverar oss för ändringar beroende på om varan finns i lager eller ej. Finns den ej i lager är leveranstiden 4-6 veckor. Ändras leveranstiden får du information om detta.

 

DB Schenker Sverige ska enligt avtal leverera enskilt kolli som väger mer än 30 kg i markplan och innanför tomtgräns om chauffören kan använda palldragare. Emballage eller pall återtas inte och ingen inbärning ingår. Varje enskilt kolli ska, i emballerat utförande, kunna hanteras av en(1) person. Väger kolli mindre än 30 kg sker leverans innanför lägenhetsdörr eller tomtgräns.

 

Vi levererar inga varor utanför Sverige.

 

Försening utom vår påverkansmöjlighet

Skulle vår fraktpartner stöta på hinder utom vår egen påverkansmöjlighet och du som kund blir påverkad i form av försenad leverans frånskriver vi oss ersättningsansvar för den eventuella skada som förseningen inneburit. Däremot är vi gärna behjälpliga i dialogen mellan dig och vår fraktpartner för att lösa problemet på bästa sätt. 

 

Risken för varan

Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

 

Avvikelse/Anmärkning

Skall för att vara giltig vara oss tillhanda inom åtta dagar efter mottagandet, gällande avvikande leveransdokument eller typ/antal levererade produkter eller andra anmärkningar på levererat gods.
 För skador, trasigt emballage, sk. gods på villovägar eller andra avvikelser som uppkommer under transport, ansvarar transportör och skall anmälas av mottagaren vid godsmottagandet till resp. transportör. Vi ikläder oss inte ansvar för direkta eller indirekta kostnader som avvikelse i levererad vara eller utförd leverans kan åsamka kund utan att skriftlig överenskommelse skett.

Du som kund har alltid ett ansvar att besikta varans skick när den levereras hem till dig. Du meddelar skador eller fel direkt till transportör och du får då en bekräftelse på att ditt gods är skadat. Denna bekräftelse sparar du. Synliga fel eller skador och fel eller skador som upptäcks efter leverans anmäls till oss senast inom 7 dagar.

 


 

Installation 

 

Vid köp av installation av brakaminer.se är det alltid den lokalt anlitade installatören som är ansvarig för själva installationer. Vid tvister och reklamationer angående installationen är det alltid installatören ni ska vända er till. Träffar ni själv avtal med en installtör är det även i detta fall installatören som är ansvarig för installationen.

Ångerrätt och öppet köp

Enligt distansköplagen har du rätt att ångra ditt köp och returnera din vara utan särskild anledning inom 14 dagar. I det fallet utgår fraktkostnad för dig som kund. Om du har använt, monterat eller skadat varan gäller dock inte ångerrätt eller öppet köp.

 


 

Returgods

Returgods hanteras i enlighet med konsumentköplagens reklamationsrätt som gäller i 36 månader. Returer får endast ske efter att kund erhållit returgodsnummer och returfraktsedel av oss.
 Kostnad för godkända returer debiteras med 20% av varornas fakturavärde. Returgods skall alltid vara oanvända och oskadade. Vid denna typ av frågor ser vi gärna att du kontaktar oss så får vi diskutera den enskilda situaitonen.

 


 

Återbetalningar

Sker på överenskommet sätt efter mottagen och godkänd retur.

 


 

Garantier

Våra produkter har 5 års materialgaranti.

Garantin gäller ej för:

-slitagedelar såsom eldstadsskivor, tätningslister,

glas osv

-produktfel som är orsakat av felaktigt brukande

-skador som uppkommit av överhöga temperaturer

 


 

Sekretess och säkerhet

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.


PUL 

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ på vår webshop eller skapar ett konto hos Brakaminer.se godkänner  du att vi lagrar dina uppgifter. Brakaminer.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

 

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:

 

Det är bara brakaminer.se som har tillgång till dina uppgifter. Vi motverkar all typ av SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, dina betalningar eller annan information som har med köpet att göra samt information och nyhetsbrev mellan oss som företag och dig som kund. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Om vi skickar ut ett medlemsbrev kan du som registrerad kund lätt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet.